Bezienswaardigheden Fresno - Tioga Tours (2024)

Fresno is een grote stad met meer dan een half miljoen inwoners en is een belangrijk opslagcentrum voor agrarische producten. Fresno dient voor veel toeristen als uitvalsbasis voor een bezoek aan Sequoia National Park, dat bekendstaat om zijn reusachtige bomen en ruige kloven. Er zijn in Fresno zelf een aantal bezienswaardigheden, waaronder het Fresno Art Museum en de Forestiere Underground Gardens (ondergrondse tuinen).

Bezienswaardigheden & activiteiten

Sequoia National Park

Enkele kilometers ten oosten van Fresno ligt Sequoia National Park. Hier vind je de grootste bomen ter wereld: reuzensequoia's, ook wel mammoetbomen genaamd. De General Sherman Tree is met circa 2.500 jaar de oudste boom van Sequoia. Naast grote bomen vind je in Sequoia een museum, een grot, een bezoekerscentrum en diverse wandelmogelijkheden.

Fresno Art Museum

Dit museum heeft een permanente kunstcollectie en enkele wisselende exposities. Een van de permanente collecties bestaat uit pre-columbiaanse kunst: dit is kunst afkomstig van inheemse volken in West-Mexico en bevat items die 2.500 tot 500 jaar oud zijn. Er is ook hedendaagse kunst tentoongesteld.

Forestiere Underground Gardens

Forestiere, een Siciliaanse immigrant, bouwde veertig jaar lang aan het ondergrondse complex van kamers, binnenplaatsen en tuinen. De ruimtes lijken op catacomben, met bijbehorende doorgangen en bogen. Deze catacomben zijn echter verlicht en alles wat je tegenkomt is springlevend.

Legion of Valor

Het Legion of Valor (letterlijk: het legioen van dapperheid, moed) is een eerbetoon aan militairen die de hoogste onderscheiding voor hun moed hebben gekregen. In het museum vind je foto's, uniformen en gebruiksvoorwerpen die de verhalen van deze militairen vertellen. Het museum ligt in het Fresno Veterans Memorial Auditorium, dat op zichzelf al een bezienswaardigheid is.

Shinzen Japanese Garden

In Woodward Park ligt een Japanse tuin, met daarin heel veel verschillende soorten planten. De droge ondergrond is omgetoverd in een landschap met watervallen, stroompjes en een meer. Er is een mooie Japanse toegangspoort, een Japans theehuis en er zijn verschillende Tembo Dai's (overdekte uitkijkposten).

Vervoer

Lokaal openbaar vervoer wordt geregeld door Fresno Area Express (FAX), dit zijn bussen door de hele regio. Er zijn ongeveer twintig verschillende routes, die de belangrijkste plaatsen in het centrum aandoen, maar ook vervoer bieden naar omliggende plaatsen.

Feiten

StaatCalifornië
CountyFresno
Oppervlakte270 km²
Hoogte90 meter
Aantal inwoners510.000
TijdzonePacific Time Zone (tijdverschil met Nederland: 9 uur vroeger)

Klimaat

Bovenstaande klimaatgegevens zijn historische gemiddelden voor de plek op de kaart.Het weer is onvoorspelbaar, deze gegevens dienen dan ook puur als indicatie.

De winters in Fresno zijn mild: in december en januari ligt de dagtemperatuur rond de 12 graden. Minima liggen boven nul: het vriest en sneeuwt er zelden. Wel is de winter het natste seizoen, alhoewel er volgens Nederlandse begrippen niet bepaald van 'nat' gesproken kan worden: er valt op gemiddeld 7 tot 9 dagen per maand regen. In maart komen de temperaturen in de buurt van de 20 graden en in mei in de buurt van de 30. Juli en augustus zijn de warmste maanden, het wordt overdag dan zo'n 36 graden en het regent bijna niet. September is met maxima van 30 graden nog erg warm en oktober brengt aangenamere temperaturen van rond de 26 graden met zich mee. Het is prima overwinteren in Fesno: in november ligt het kwik nog rond de 18 graden en gedurende de winter liggen de maxima vrijwel altijd hoger dan 10 graden.

Geschiedenis

Spaanse ontdekkers vernoemden de regio waarin Fresno ligt naar de vele esdoorns (in het Spaans 'Fresno') die langs de San Joaquin River groeiden. De Spanjaarden vestigden zich er niet, zij waren van mening dat het land niet geschikt was. In tegenstelling tot andere Californische steden, ontstond Fresno niet tijdens de goudkoorts, maar tijdens de aanleg van een spoorweg. In 1872 werd de Central Pacific Railroad in de San Joaquin Valley aangelegd. De arbeiders bouwden een station, maakten plannen voor de aanleg van een stad en vernoemden het naar de regio; Fresno.

De county seat (zetel van het bestuur) was in die tijd Millerton, ongeveer veertig kilometer ten zuiden van Fresno. Omdat Fresno aangesloten was op het spoorwegnetwerk stemden de bewoners voor het verplaatsen van de county seat. Ze verhuisden zelf ook mee en Fresno kreeg in 1885 stadsrechten. Irrigatiekanalen werden aangelegd en de wijnindustrie groeide. Op den duur bleek de wijnindustrie niet winstgevend genoeg en ging men er rozijnen en katoen naast produceren. Momenteel is de county van Fresno een van de belangrijkste counties van het land op het gebied van landbouw. Naast wijn en rozijnen worden er noten, meloenen, graan, rijst en groenten verbouwd, opgeslagen en getransporteerd.

Bezienswaardigheden Fresno - Tioga Tours (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Mrs. Angelic Larkin

Last Updated:

Views: 5653

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Mrs. Angelic Larkin

Birthday: 1992-06-28

Address: Apt. 413 8275 Mueller Overpass, South Magnolia, IA 99527-6023

Phone: +6824704719725

Job: District Real-Estate Facilitator

Hobby: Letterboxing, Vacation, Poi, Homebrewing, Mountain biking, Slacklining, Cabaret

Introduction: My name is Mrs. Angelic Larkin, I am a cute, charming, funny, determined, inexpensive, joyous, cheerful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.